Tämä saavutettavuusseloste koskee

Suomen
Urheiluliitto ry:n oppimisen ja osaamisen kehittämisen verkkoympäristöä.

Tämä seloste on julkaistu 22.1.2021.


Saavutettavuus

Saavutettavuus
tarkoittaa että verkkopalvelu on suunniteltu kaikille.  Saavutettavuus on verkkomaailman
esteettömyyttä. Saavutettavuus on sitä että mahdollisimman moni erilainen
ihminen pystyy helposti käyttämään verkkopalvelua.

Saavutettava
verkkopalvelu on teknisesti virheetön, käyttöliittymältään selkeä ja
sisällöltään ymmärrettävä.

Mediamaisteri Oy varmistaa saavutettavuuden
seuraavilla toimenpiteillä:

●     
Saavutettavuus kuuluu
toiminta-ajatukseemme.

●     
Saavutettavuus kuuluu sisäisiin
käytäntöihimme.

●     
Tarjoamme työntekijöillemme
jatkuvasti saavutettavuuskoulutusta.

●     
Organisaatiollamme on selkeät
saavutettavuustavoitteet ja -vastuutasot

●      Kehitämme oppimisympäristömme saavutettavuutta
jatkuvasti

Saavutettavuusdirektiivi

Tätä sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen
tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava
saavutettavia. Tämä tarkoittaa, että verkkopalvelun on täytettävä Web Content
Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -kriteeristössä esitettyjen vaatimusten
tasot A ja AA.

2019 voimaan tullut saavutettavuusdirektiivi
määrää että julkisen sektorin verkkosivujen ja mobiilipalveluiden tulee olla
saavutettavia. Lakia sovelletaan myös vesi-, ja energiahuollon sekä liikenteen
ja postipalvelujen alalla toimiviin julkisiin yrityksiin, sekä finanssialan
toimijoihin. Laki tulee koskemaan myös järjestöjä, jotka saavat yli puolet
rahoituksestaan julkisilta tahoilta.

Saavutettavuusvaatimusten soveltaminen
käynnistyi portaittain ja vaatimusten noudattamista valvoo suomessa Etelä-Suomen
aluehallintovirasto. Lain vaatimukset ja siihen liittyvää ohjeistusta tullaan
julkistamaan saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla.

Sivuston saavutettavuuden tila

Pinja-oppimisympäristö
verkko-oppimisjärjestelmä pohjautuu avoimen lähdekoodin Moodle alustaan.
Pinja-oppimisympäristö pyrkii täyttämään WCAG 2.1 kriteeristön tasot A-AA.

Sivusto täyttää vaatimukset osittain ja
sivustolla on seuraavia puutteita:

●     
1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat –
taso AA

○     
osasta kuvia puuttuu tekstikuvaus
(ns. alt-attribuutti)

●     
3.3.2 Nimilaput tai ohjeet – taso
A

○     
osasta syöttökenttiä puuttuu
nimike (ns. label-tieto)

●     
2.4.1 Ohita lohkot – taso A

○     
navigointi: h1, h2, h3 ja h4
-elementtien järjestyksiä ja sisäkkäisyyksiä (ns. nesting) tulisi parantaa
navigoinnin helpottamiseksi

Arviointimenetelmät

Mediamaisteri
Oy on arvioinut tämän sivuston saavutettavuuden itsearvioinnilla yhteistyössä
yrityksen tai organisaation kanssa.

Tekninen toteutus

Pinja verkko-oppimisjärjestelmä pohjautuu
avoimen lähdekoodin Moodle alustaan. Moodle on suunniteltu tarjoamaan kaikille
ihmisille samanlaiset toiminnallisuudet ja samat tiedot. Tämä tarkoittaa sitä
että riippumatta henkilöiden rajoitteista, avustavista ohjelmista, näyttöjen
koosta tai eri syöttölaitteista (esim. hiiri, näppäimistö tai kosketusnäyttö)
verkkopalvelussa ei tulisi olla käytön esteitä.

Sivusto on suunniteltu yhteensopivaksi
seuraavien selainten kanssa:

●     
Edge

●     
Firefox

●     
Chrome

Sivuston saavutettavuus riippuu seuraavien
tekniikoiden toimivuudesta:

●     
HTML

●     
CSS

●     
Javascript

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustolla?
Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Voit ottaa meihin
yhteyttä seuraavilla tavoilla:

●     
Puhelin: 040 775 2528

●      Sähköposti: tapio.nevalainen@sul.fi

●     
Postiosoite: Suomen Urheiluliitto
ry, Valimotie 10, 00380 Helsinki

 

Tavoiteaikamme palautteeseen vastaamisessa on
14 työpäivää.

 

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia,
anna ensin palautetta meille. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit
antaa palautteen Etelä-Suomen
aluehallintovirastoon
. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilla kerrotaan
tarkasti, kuinka valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

 

Valvontaviranomaisen
yhteystiedot

Etelä-Suomen
aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus(at)avi.fi

puhelinnumero vaihde 0295 016 000

 

Lähde: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/saavutettavuus/